ადგილობრივი ვიზიტორების 39.2% თბილისის მაცხოვრებელია

03.17.2021 | 10:52

2020 წელს 15 წლის და უფროსი ასაკის ადგილობრივი ვიზიტორების 39.2% თბილისის მაცხოვრებელია.

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გამოქვეყნებული ანგარიშით, ვიზიტორების 12.8 პროცენტი მოდის იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონზე, 12.0 პროცენტი - ქვემო ქართლის რეგიონზე, აწარაზე - 9,7%, სამეგრელო ზემო სვანეთი - 6,7%, შიდა ქართლი - 5,5%, კახეთი - 4,8, მცხეთა მთიანეთი - 4%, სამცხე-ჯავახეთი - 2,7%, გურია - 2,5%.

2020 წელს, საქართველოს ტერიტორიაზე 15 წლის და უფროსი ასაკის ადგილობრივი ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობა 910.8 ათასით განისაზღვრა, რომლებმაც ქვეყნის ტერიტორიაზე 1.0 მილიონი ვიზიტი განახორციელეს.

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გამოქვეყნებული ანგარიშით, აღნიშნულ პერიოდში ვიზიტორების რაოდენობა 8.3 პროცენტით ნაკლებია 2019 წლის შესაბამის მონაცემებზე.