გიგა ბედინეიშვილი: ,,ეკონომიკა გაჩერებულია, ხალხს ფულის ხარჯვის ეშინია''

03.22.2021 | 13:12

2021 წლის თებერვალში სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 0.7%-ით გაიზარდა, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით სახეზეა ინდექსის 16.9%-იანი ზრდა.

ფასების ინდექსების ამგვარი ცვლილება ქვეყნისათვის დიდ პრობლემას წარმოადგენს, - აცხადებს CNews-თან საუბარში თავისუფალი უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი გიგა ბედინეიშვილი.

„საკმაოდ დიდი სხვაობაა სამრეწველო ფასების ინდექსსა და საცალო ფასების ინდექსს შორის, რაც ძირითადად აიხსნება იმით, რომ გაზრდილია გადასახადები. მნიშვნელოვანი ფაქტორია კომუნალური გადასახადებზე ფასების მკვეთრი ზრდა", - განუცხადა CNews- ს ბედინეიშვილმა.

მისივე თქმით, პრობლემაა საცალო ნაწილში სუბსიდირებაც.

„ასევე არის საცალო ნაწილში სუბსიდირების პრობლემებიც, რაც შესაბამისად საცალო ფასების ინდექსის შემცირებას განაპირობებს, მაგრამ სამრეწველო ფასების ინდექსი მაღალია. ეკონომიკა გაჩერებულია ხალხს ფულის ხარჯვის ეშინია, შესაბამისად მოთხოვნა ფაქტობრივად კოლაფსშია", - აცხადებს ბედინეიშვილი.

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, მიმდინარე წლის იანვართან შედარებით ფასები, თებერვლის თვეში რამდენიმე ჯგუფზე გაიზარდა, მათ შორის, დამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციაზე ფასები 0.7%-ით არის მომატებული. აღსანიშნავია ფასების ზრდა სასმელებზე- 0.7%-ით და სხვა არალითონურ მინერალურ პროდუქტებზე- 1.7%-ით. თებერვლის თვეში ფასების ზრდა ფიქსირდება სამთო-მოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების ჯგუფშიც- 2.5%.

მოცემულია 12 თვიანი პერიოდის ინდექსიც და ის ჯგუფები, რომლებმაც ამ ინდექსის ცვლილებაზე დიდი ზეგავლენა ქონდათ:

. დამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციის ფასები გაიზარდა 16.2% რამაც მთლიანი ინდექსის ზრდაზე 13.06% პუნქტით მოახდინა გავლენა.

. ელექტროენერგია, აირი, ორთქლი და კონდიცირებული ჰაერი-ის ფასები გაიზარდა 22.3%-ით, რამაც მთლიანი ინდექსის წლიურ ცვლილებაზე 2.48% პუნქტით იქონია გავლენა

. წყალმომარაგება, კანალიზაცია, მომსახურება ნარჩენების მართვით და რეკულტივირებით- ფასები გაიზარდა 27.5%-ით რამაც მთლიან ინდექსზე 0.81% პუნქტით იქონია გავლენა

. სამთო-მოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება: ფასები გაზრდილია 11.6%-ით რაც მთლიანი ინდექსის ცვლილებაზე 0.53% პუნქტით აისახა.

. ლითონის მადნები- ფიქსირდება 12.8%-იანი ზრდა.